Czy sprzedając nieruchomość warto zlecić operat szacunkowy?

Czy sprzedając nieruchomość warto zlecić operat szacunkowy?

Sprzedając nieruchomość warto zaczerpnąć wiedzy specjalisty w zakresie wyceny obiektu. W tym celu należy sporządzić tzw. operat szacunkowy. Jednak czym on właściwie jest? Jakie korzyści wynikają z jego posiadania? Poniżej, przybliżymy Państwu wszystkie te kwestie.

Definicja

Operat szacunkowy jest to autorski dokument urzędowy, będący opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jego treść musi zawierać m.in. datę i podstawę prawną wyceny, przeznaczenie i stan nieruchomości, zakres wyceny oraz metody, którymi posługiwał się przy niej rzeczoznawca. W kontekście sprzedaży nieruchomości, szczególną zaletą omawianego dokumentu jest jego formalność. Pozwala to uniknąć nieporozumień, które mogą mieć miejsce w przypadku określania wartości nieruchomości przez osoby niekompetentne. Ponadto, operat szacunkowy w wielu przypadkach okazuje się niezbędny, zwłaszcza jeśli przynajmniej jednym podmiotem, będącym stroną przy dokonywaniu transakcji, jest przedsiębiorstwo.

Zalety posiadania operatu szacunkowego

Omawiany dokument urzędowy, sporządzony w konkretnym celu, może Państwu przynieść wiele korzyści, które nie zawsze muszą być związane ze sprzedażą nieruchomości. Zwłaszcza, jeśli samodzielnie zleciliśmy to zadanie niezależnemu rzeczoznawcy. Oto niektóre z zalet posiadania operatu szacunkowego.

  • – Wgląd w dokument zanim zobaczy go inny podmiot, np. bank. Dzięki temu, możliwa jest reakcja w sytuacji, gdy wycena rzeczoznawcy różni się od wyceny sprzedającego i na odwrót. Formalny dokument urzędowy zapewnia płynność transakcji i uniknięcie tego typu nieporozumień.
  • – Umożliwienie uzyskania kredytu hipotetycznego. Jest to dokument niezbędny do wykonania tej czynności. Z powodów przedstawionych w punkcie pierwszym, warto samodzielnie zlecić wycenę niezależnemu rzeczoznawcy.
  • – Wniesienie nieruchomości jako środek trwały do spółki. Bez operatu szacunkowego jest to niemożliwe.
  • – Posiadanie omawianego dokumentu stanowi uzasadnioną argumentację przy negocjacjach, zwłaszcza związanych ze sprzedażą, której przedmiot stanowi wyceniana nieruchomość. Jego sformalizowana treść, a także potwierdzenie wartości nieruchomości przez autorytatywnego specjalistę sprawia, iż zarówno kupujący jak i sprzedający pewniej podchodzą do kwestii negocjacyjnych.

Jak Państwo widzą, operat szacunkowy może przynieść wiele korzyści. Skoro przybliżyliśmy Państwu to czym jest ten dokument, możemy odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule.

 

Operat szacunkowy a sprzedaż nieruchomości

Sporządzony operat szacunkowy jest szczególnie istotny w kontekście sprzedaży nieruchomości. Pomoc specjalisty w wycenie obiektu jest nieoceniona i pozwala uniknąć pomyłek, związanych z niekompetentnością innych osób podejmujących się tego zadania. Dzięki operatowi szacunkowemu mamy pewność, iż dokonana wycena jest rzetelna i sformalizowana. Stanowi to często dominujący argument przy procesie negocjacji z potencjalnym kupującym. Pośrednim skutkiem posiadania operatu szacunkowego, jest więc również pozytywny wpływ na czas przeprowadzenia transakcji. Ponadto fakt, iż mamy bezpośredni wgląd w dokument, a także to, iż są w nim określone metody oraz techniki kalkulacji, którymi posługiwał się rzeczoznawca w trakcie wyceny, stanowią dodatkową gwarancję jej precyzyjności.

 

Podsumowanie

Jak Państwo z pewnością zdążyli zauważyć, sporządzenie operatu szacunkowego jest nie tylko nowoczesne i „eleganckie”, ale również bezpieczne i praktyczne. Przy tak wrażliwych kwestiach, jaką na pewno można określić sprzedaż nieruchomości, warto zlecić wykonanie tego dokumentu kompetentnemu rzeczoznawcy.

 

Zapraszam także do zapoznania się z informacjami w zakresie:

 

Zobacz tekst: wycena działki i domu.