Rzeczoznawca nieruchomości i majątkowy w  Krakowie

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH KALBARCZYK RZECZOZNAWCY wykonuje profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz ruchomości dla:

 • osób fizycznych i prawnych
 • banków
 • przedsiębiorstw
 • urzędów miast i gmin

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodne z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Biuro prowadzone jest przez Remigiusza Kalbarczyka, absolwenta Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydział Geodezji i Kartografii, specjalności Szacowanie Nieruchomości. Dogłębne wykształcenie w zakresie wyceny nieruchomości oraz duże doświadczenie na rynku pozwala rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy związane z wyceną nieruchomości.

Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

Dowiedz się więcej o nas

WŁAŚCICIEL

Mgr inż. Remigiusz Kalbarczyk

Mgr inż. Remigiusz Kalbarczyk

Rzeczoznawca Majątkowy

Nr uprawnień 6300
tel. 505-571-866

Wycena nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI:

 • działki (rolne, budowlane, itd.)
 • domy
 • kamienice
 • obiekty komercyjne oraz przemysłowe ( biura, magazyny, hale produkcyjne)
 • lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze
 • lokale usługowe
 • służebności (przesyłu, dojazdu, itd.)mienie zabużańskie

OFERUJE TAKŻE USŁUGI NIE STANOWIĄCE OPERATU SZACUNKOWEGO:

 • analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • analizy finansowe
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
 • prognozy

WYCENY MOGĄ BYĆ SPORZĄDZANE W RÓŻNYCH CELACH, M.IN.:

 • ustalenia ceny sprzedaży/kupna,
 • zabezpieczenia wierzytelności tj. do kredytów hipotecznych,
 • ubezpieczeniowych,
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny,
 • podział majątku,
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia),
 • ustalenia stawek czynszów,
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.

Wycena ruchomości, maszyn i urządzeń

Certyfikaty

Profesjonalne biuro wycen majątkowych Kraków

Kalbarczyk Rzeczoznawcy to profesjonalne biuro wycen majątkowych w Krakowie, które założył i prowadzi doświadczony rzeczoznawca majątkowy. Remigiusz Kalbarczyk zdobywał wiedzę potrzebną do uzyskania kwalifikacji zawodowych na krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej.

Do tej pory współpracowaliśmy z wieloma kontrahentami przy różnego rodzaju zleceniach, dostarczając swoim klientom rzetelne operaty szacunkowe oparte na dokładnych analizach i przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi. Profesjonalna praca zapewniła nam uznanie. Cieszymy się pozytywnymi opiniami osób, które korzystały z naszych usług. Jeśli zatem potrzebni są Państwu dobrzy rzeczoznawcy majątkowi Kraków za sprawą biura Kalbarczyk Rzeczoznawcy będą mieli Państwo skorzystać z usług najlepszych fachowców, którzy wywiążą się z każdego zdania.

czytaj więcej

Rzeczoznawcy majątkowi Kraków – jakie usługi i dla kogo świadczy biuro wycen?

Krakowski Rzeczoznawca Remigiusz Kalbarczyk zaprasza do współpracy osoby prywatne, przedstawicieli banków i innych instytucji finansowych obracających m.in. nieruchomościami, przedsiębiorców, pracowników urzędów miast oraz gmin. Biuro wycen majątkowych nie stawia żadnych ograniczeń. Pomoc w przygotowaniu operatu szacunkowego otrzyma każdy, kto tego potrzebuje, bez względu na to, jaką reprezentuje organizację czy firmę.

Rzeczoznawcy oferują przygotowanie profesjonalnej wyceny różnego rodzaju nieruchomości. Wyceny wykonywane są do określenia wartości rynkowej dla działek budowlanych oraz rolnych, domów, kamienic, obiektów komercyjnych i przemysłowych (budynki galerii handlowych, biurowce, magazyny, hale produkcyjne), lokali mieszkaniowych własnościowych oraz spółdzielczych, lokali usługowych oraz mienia zabużańskiego.

Biuro wycen majątkowych proponuje również współpracę przy procesach niebędących operatami szacunkowymi. Rzeczoznawca może dokonać dokładnej analizy rynku nieruchomości, sprawdzić plany inwestycyjne i oszacować ich ewentualną opłacalność. W wielu przypadkach skorzystanie z takiej usługi może uchronić przed podjęciem błędnej decyzji, która okazałaby się przyczyną poważnych strat finansowych. Warto zatem skonsultować się ze specjalistą, zanim zawrze się transakcję. Rzeczoznawcy majątkowi pomogą też przy sprawdzeniu stanu prawnego danej nieruchomości czy możliwości zmian planów miejscowych.

Biuro wycen Kraków – kiedy warto zlecić wykonanie operatu?

Najczęściej rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie ustalić wartość rynkową nieruchomości dla klientów, którzy mają zamiar ją kupić lub sprzedać. Ci pierwsi chcą zdobyć pewność, że nie przepłacają, z kolei drudzy potrzebują wiedzy, która pozwoli im uniknąć zaniżenia cena i poniesienia straty.

Warto poprosić o pomoc specjalistów również w celach zabezpieczenia wierzytelności do kredytów hipotecznych. Operat szacunkowy może być też przydatny, kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku lub darowizny, a zachodzi podejrzenie, że wartość otrzymanego dobra została zawyżona, a tym samym sztucznie zwiększa należność dla Urzędu Skarbowego.

Nasze biuro wycen w Krakowie pomaga również przy podziale majątku, regulowaniu kwestii związanych z ubezpieczeniem, ustaleniu stawek za czynsz czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz przy wielu innych sytuacjach.

Jak przeprowadzana jest wycena?

Wykonanie wyceny majątkowej jest procesem ściśle kodyfikowanym przez prawo. Dlatego może się go podjąć jedynie rzeczoznawca dysponujący właściwymi uprawnieniami. Przygotowując operat szacunkowy, specjalista musi kierować się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, a przede wszystkim dostosować się do wymogów prawnych.

Podstawą jest bardzo dokładna analiza rynkowa, przy czym należy zaznaczyć, że ceny podobnych nieruchomości są jedynie jednym z wielu czynników branych pod uwagę przy przeprowadzaniu wyceny. Rzeczoznawcy majątkowi uwzględniają zarówno ogólne wartości, jakie osiągają np. mieszkania o takim samym metrażu i zbliżonych rozkładach pomieszczeń, jak i ceny nieruchomości oferowanych w najbliższej okolicy. Inną wartość ma dom znajdujący się daleko od centrum, w dzielnicy nie najlepiej skomunikowanej, która uchodzi za niebezpieczną, od tego, jaką osiąga obiekt zlokalizowany niedaleko najważniejszych dzielnic miasta, gdzie nie panuje przestępczość, okolica stale się rozwija i ma świetną infrastrukturę (komunikacja, dostępność lokali usługowych, szkół, przedszkoli itp.).

Biuro wycen majątkowych musi przeprowadzić też analizę stanu prawnego oraz szczegółowo sprawdzić stan techniczno-użytkowy i nakreślić mocne strony nieruchomości (podwyższające cenę) i rzeczy wymagające naprawy (zaniżające wartość). Rzeczoznawca majątkowy pracuje zatem zarówno zdalnie, dokonując analizy rynku poszerzonej o badania przeznaczenia nieruchomości i zagospodarowania terenu w pobliżu, jak i w terenie, dokonując oględzin przedmiotu wyceny.

Przepisy prawa ustalają także, jak operat szacunkowy ma wyglądać. Rzeczoznawcy muszą zatem dopasować jego zakres, formę oraz treść do wymogów. Korzystając z usług naszego biura wycen w Krakowie, można mieć pewność, że otrzyma się dokument nie tylko rzetelny i oddający rzeczywisty stan nieruchomości, ale przede wszystkim spełniający wszystkie wymagania nałożone przez ustawę.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne do przygotowania operatu?

Każda fachowa wycena wartości musi być przeprowadzana na podstawie kilku niezbędnych dokumentów. Nie można opracować operatu bez wypisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego, wypisu z rejestru gruntów, rzutu konkretnego lokalu oraz zarysu mapy ewidencyjnej.

Klient nie musi kompletować dokumentacji. Rzeczoznawcy majątkowi mają możliwość samodzielnego ich pozyskania z urzędów na podstawie przekazania numeru księgi wieczystej, który musi podać zleceniodawca.

Rzeczoznawcy Kraków – nasze podejście do kontrahenta

Do wszystkich zleceń podchodzimy w sposób indywidualny i z maksymalnym zaangażowaniem. Nigdy nie kierujemy się rutynowym podejściem, zdając sobie sprawę, że może ono być przyczyną przeoczenia niektórych szczegółów, nawet przez najlepszego fachowca. Dlatego za każdym razem, kiedy pracujemy nad wyceną majątkową, dokładnie analizujemy każdą informację.