Co wpływa na wartość nieruchomości?

W pierwszej kolejności należy ustalić, co to jest wartość nieruchomości.

Wyróżniamy następujące rodzaje nieruchomości:

  • wartość rynkową;
  • wartość odtworzeniową;
  • wartość katastralną;
  • inne rodzaje wartości przewidziane w odrębnych przepisach.
Czytaj więcej