Co to jest Wycena Nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest procesem w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Proces ten może przeprowadzić wyłącznie uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy. Określenie wartości nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa jedną z wartości nieruchomości:

  • wartość rynkową;
  • wartość odtworzeniową;
  • wartość katastralną;
  • inne rodzaje wartości przewidziane w odrębnych przepisach.

Proces wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna od przeprowadzenia oględzin nieruchomości. Podczas oględzin nieruchomości rzeczoznawca majątkowy identyfikuje nieruchomość. Dla budynków i lokali sprawdza stan techniczny, standard wykończenia, powierzchnię użytkową, położenie na kondygnacji oraz inne cechy mogące mieć wpływ na wartość. Dla nieruchomości niezabudowanych rzeczoznawca majątkowy sprawdza przebieg granic, jakość drogi dojazdowej, sąsiedztwo i walory widokowe oraz inne cechy mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości. Następnym krokiem rzeczoznawcy majątkowego jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Dokonuje się tego na podstawie zbadana wpisów w Księgach Wieczystych oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Rzeczoznawca majątkowy przegląda także wszystkie dostępne informacje na temat nieruchomości takie jak przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, projekty zagospodarowania nieruchomości, plany budowy, inwentaryzacje powykonawcze nieruchomości itp. Gdy rzeczoznawca posiada już wszystkie informacje na temat wycenianej nieruchomości, to przystępuje do badania lokalnego rynku nieruchomości. W tym celu przegląda akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości podobnych w sąsiedztwie przedmiotowej i analizuje czy w ostatnim czasie nastąpił wzrost cen nieruchomość podobnych, czy na rynku zawieranych jest dużo transakcji sprzedaży nieruchomości oraz co wpływa na ceny poszczególnych nieruchomości. Po analizie rynku nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dysponuje zbiorem nieruchomości oraz informacjami, jakie cechy wpływają na wartość nieruchomości. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego podejścia i metody wyceny, co związane jest z dostępnością danych transakcyjnych oraz celem wyceny. Mając przygotowane wszystkie dane i metodologię wyceny rzeczoznawca przystępuje do obliczeń wartości nieruchomości zgodnie z przyjęta metodologią. Ostatnim krokiem jest redagowanie operatu szacunkowego, podpisanie i opieczętowanie przez rzeczoznawcę majątkowego.