Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, dla potrzeb zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych itd.). Przepisy prawa definiują rodzaje wartości, jakie rzeczoznawca majątkowy może określić oraz jakie podejścia, metody i techniki rzeczoznawca powinien zastosować, aby poprawnie wycenić nieruchomość.

Decyzję o tym, jaki rodzaj wartości wyceny nieruchomości zostanie określony oraz jakie podejście, metoda i technika zostanie zastosowana, podejmuje rzeczoznawca majątkowy i jest ona uzależniona m.in. od celu wyceny, indywidualnych cech danej nieruchomości oraz od dostępnych informacji o rynku nieruchomości. Wybór ten nie jest całkowicie dowolny.

Rzeczoznawca majątkowy musi się kierować zasadami wyceny zawartymi w przepisach prawa oraz w standardach zawodowych. Zasady wyceny w niektórych przypadkach wprost nakładają na rzeczoznawcę określenie wskazanego rodzaju wartości (np. wartość rynkową nieruchomości wywłaszczonej) lub zastosowanie konkretnego podejścia w wycenie (np. podejście porównawcze przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste). Standardy zawodowe to reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Są ustalane i ogłaszane przez Ministra w drodze obwieszczenia.

Wycena nieruchomości - przykładowa nieruchomość

 

W celu ustalenia wartości nieruchomości istotne jest, aby skorzystać z usługi wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł. Rzeczoznawca Majątkowy musi posiadać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odbyte praktyki zawodowe oraz wykształcenie kierunkowe. Nabycie wyżej wymienionych uprawnień skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest opinia sporządzona w formie pisemnej – operat szacunkowy. Forma i treść operatu szacunkowego są określone w przepisach prawa.
Każdy, kto chce uzyskać opinię o wartości nieruchomości, może zlecić wycenę. Czasami obowiązek skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego wynika wprost z przepisów. W celu wyceny nieruchomości zapraszam do kontaktu.

 

W trakcie wyceny rzeczoznawca majątkowy może określić jedną z trzech rodzajów wartości nieruchomości: rynkową, odtworzeniową i katastralną

Z usług rzeczoznawcy możemy śmiało skorzystać, jeżeli chcemy uzyskać informacje o wartości nieruchomości takich jak: działki, kamienice, domy, biura, magazyny, hale produkcyjne, lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze, lokale usługowe, mienie zabużańskie, a także do określenia wartości czynszów, służebności przesyłu, służebności drogowych oraz innych praw do nieruchomości.

To i wiele innych czynników, które trzeba uwzględnić przy pracy rzeczoznawcy sprawia, że jest kwestią niezwykle ważną, aby trafić pod skrzydła odpowiedniej i wykwalifikowanej osoby. Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy przy wycenie nieruchomości to zapewne trafili Państwo doskonale. Doświadczenie jakie posiadam oraz liczne certyfikaty uprawniające mnie do wykonywania zawodu oraz potwierdzające nabyte kompetencje sprawiają, ze moje usługi świadczę na najwyższym poziomie. W celu wykonania wyceny nieruchomości zapraszam do kontaktu.

Zapraszamy także do zapoznania się naszą ofertą w zakresie:

  • wycena działki
  • – wycena domu
  • wycena mieszkania własnościowego, jak i spółdzielczego
  • – wycena kamienicy
  • – wycena obiektów komercyjnych, przemysłowych i usługowych( biura, magazyny, hale produkcyjne)
  • wycena służebności (przesyłu, dojazdu, itd.)

 

Zapraszam do kontaktu – Kalbarczyk Rzeczoznawcy Kraków

Tel. 505-571-866